K73: Longitudinale data-analyse

De exponentiële toename in longitudinale onderzoeken heeft geleid tot een evenredige toename in de vraag naar technieken voor longitudinale data-analyse. In het kader van deze cursus wordt longitudinaal onderzoek gedefinieerd als onderzoek waarbij de uitkomstvariabele meerdere keren bij dezelfde persoon is gemeten. Er is dus sprake van gecorreleerde waarnemingen, oftewel, de observaties bij dezelfde persoon op verschillende tijdstippen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Daarom moeten voor longitudinale data analyse statistische technieken gebruikt worden, die rekening houden met gecorreleerde waarnemingen

De cursus 'Logitudinale data-analyse' is een 5-daagse cursus die twee maal per jaar wordt aangeboden.

Als bij een cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Datum:
[Vol] 11, 12, 13, 18, 19 april 2018 Kosten: € 1.425,-
26, 27, 28 september, 4, 5 oktober 2018 Kosten: € 1.425,-
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Prof.dr. J.W.R. Twisk
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
Interactieve colleges en computerpracticum
Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen en computertoets
Tentamendata:
Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
3
 • Inhoud
  De exponentiële toename in longitudinale onderzoeken heeft geleid tot een evenredige toename in de vraag naar technieken voor longitudinale data-analyse. In het kader van deze cursus wordt longitudinaal onderzoek gedefinieerd als onderzoek waarbij de uitkomstvariabele meerdere keren bij dezelfde persoon is gemeten. Er is dus sprake van gecorreleerde waarnemingen, oftewel, de observaties bij dezelfde persoon op verschillende tijdstippen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Daarom moeten voor longitudinale data analyse statistische technieken gebruikt worden, die rekening houden met gecorreleerde waarnemingen. De cursus bestaat uit vijf dagen waarin voordrachten worden gegeven en waarin een uitgebreid computerpracticum wordt gedaan, waarin ook ruimte is om, indien gewenst, eigen data te analyseren.
  In de cursus zal aandacht worden besteed aan de analyse van zowel continue als dichotome en categoriale uitkomstvariabelen. Ook zal aandacht worden besteed aan een aantal specifieke problemen die zich voordoen bij longitudinaal onderzoek. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het probleem van missende observaties.
  Tot slot zal uitgebreid stil worden gestaan bij de analyse van experimenteel longitudinaal onderzoek. Zowel simpele technieken die gebruik maken van samenvattende maten zoals 'area under the curve' als meer geavanceerde technieken zullen hierbij de revue passeren.
 • Docenten
  Prof. dr. J.W.R. Twisk, cursuscoördinator
  afdeling E&B, VUmc Amsterdam


  Mevr. dr. W. de Vente
  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam
 • Leerdoelen
  De student onderkent de specifieke eigenschappen van longitudinale data en de beperkingen van standaard statistische technieken, zoals MANOVA en ANCOVA, om longitudinale data te analyseren.
  2. De student kent de theoretische achtergrond van de twee meest gebruikte technieken om longitudinale data te analyseren: te weten 'generalised estimating equations' en 'random coëfficiënt modellen (multilevel technieken)'.
  3. De student herkent specifieke problemen bij deze vorm van analyseren (o.a. missende gegevens) en weet hoe daarmee om te gaan.
  4. De student is in staat om zelf een longitudinale data-analyse uit te voeren met behulp van een daarvoor geschikt softwareprogramma en kan de resultaten van de computeroutput op juiste wijze interpreteren.
  5. De student kan de resultaten van een longitudinale data analyse op de juiste manier interpreteren.
 • Doelgroep en ingangseisen

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij, of zich voorbereiden op de analyse van longitudinale data.  Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursus ‘Regressietechnieken’ (V30) is gevolgd.
  Indien u deze cursus niet heeft gevolgd maar wel van mening bent dat u over deze kennis beschikt op grond van andere cursussen/opleiding/ervaring, dan dient u een schriftelijke motivatie direct bij uw aanmelding mee te sturen. De cursuscoördinator beoordeelt op grond hiervan of u aan de cursus kan deelnemen.

  Indien u van plan bent om zowel de cursus Longitudinale data-analyse (K73) als de cursus Multilevel analyse (K74) te volgen, wordt u sterk aangeraden om eerst de cursus Multilevel analyse te volgen!
  Daarnaast is het van belang om te weten dat er enige overlap zit tussen beide cursussen. De laatste dag van de cursus multilevel analyse staat geheel in het teken van het gebruik van multilevel analyse binnen longitudinaal onderzoek.

 • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursusmateriaal

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de werkgroepopdrachten, de uitgewerkte antwoorden, hand-outs van de dia’s die bij de lezingen worden gebruikt en eventuele aanvullende literatuur.

  Literatuur

  Twisk JWR. Applied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology. 2nd Revised edition, Cambridge University Press, 2013. ISBN 97 811 076 9992 2.
 • Afsluiting, beoordeling en EC's
  Een verklaring van deelname wordt afgegeven indien de cursus in zijn geheel gevolgd is. In bijzondere gevallen kan de cursuscoördinator, na voorafgaand overleg en bij een geldige reden, besluiten bij geringe afwezigheid (max. 20%) toch een certificaat uit te reiken.


  Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.
  Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen.
  Alleen wanneer het tentamen met een voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangt u een tentamenverklaring met daarop de studiepunten (EC’s)

  Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.
  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

 • Accreditatie

  Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

  De cursus 'Longitudinale data-analyse' (K73) is geaccrediteerd voor 25 uren.
  Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.