K82: Mediatie Analyse

Datum:
10, 11, 17, 18 juni 2021 Kosten: € 1.325,-
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Mw. J.J.M. Rijnhart, MSc.
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
Hoorcolleges en computerpractica met online werkvormen
Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen en computertoets
Tentamendata:
Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
2
 • Inhoud en doel van de cursus

  In epidemiologisch onderzoek is men meestal geïnteresseerd in de relatie tussen een determinant, zoals een interventie of een risicofactor, en een gezondheidsuitkomst. Vaak blijft echter onduidelijk hoe een determinant of hoe de interventie een gezondheidsuitkomst beïnvloedt. De factoren die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de relatie tussen een determinant en een gezondheidsuitkomst worden mediatoren genoemd. Mediatoren liggen in het causale pad van een determinant naar een gezondheidsuitkomst. Dit betekent dat de determinant de mediator beïnvloedt, en dat deze mediator vervolgens de gezondheidsuitkomst beïnvloedt. Met behulp van mediatie analyse kan men onderzoeken in welke mate bepaalde mediatoren verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de relatie tussen een determinant en een gezondheidsuitkomst. Zo kan met mediatie analyse bijvoorbeeld onderzocht worden of lichamelijke activiteit een mediator is van het effect van een interventie gericht op gewichtsverlies op BMI.

  In deze drie daagse cursus over mediatie analyse wordt aandacht besteedt aan de theoretische achtergrond van mediatie analyse, de analyse van verschillende soorten mediatie modellen en de interpretatie van de resultaten van mediatie analyse. De cursus bestaat uit hoorcolleges en computerpractica. Tijdens de hoorcolleges wordt de toepassing van mediatie analyse geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de epidemiologische praktijk. Tijdens de computerpractica gaan de cursisten met behulp van het computerprogramma Stata aan de slag met het toepassen van mediatie analyse op data uit praktijkvoorbeelden. Indien gewenst is het ook mogelijk om eigen data te analyseren.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:
  -Basisprincipes van mediatie analyse
  -Mediatie modellen met continue variabelen
  -Mediatie modellen met dichotome variabelen
  - Mediatie modellen met een time-to-event uitkomstvariabele
  -Confounding in mediatie modellen
  -Effectmodificatie in mediatie modellen
  -Multipele mediator modellen
  -Longitudinale mediatie modellen

 • Werkvormen

  Hoorcolleges, computerpractica en online werkvormen

 • Docenten


  Mw. J.J.M. Rijnhart, MSc, cursuscoördinator
  Afdeling epidemiologie & biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc


  Sascha de Breij
  Afdeling epidemiologie & biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Programma

  De cursus bestaat uit vier cursusdagen. De ochtenden bestaan uit hoorcolleges (inclusief online werkvormen zoals Kahoot en Mentimeter) en de middagen uit computerpractica.

  Onderwerpen dag 1:
  -Basis principes van mediatie analyse
  -Achtergrond van mediatie analyse
  -Analyse van mediatie modellen met continue variabelen
  -Betrouwbaarheidsintervallen
  -Confounding in mediatie modellen

  Onderwerpen dag 2:
  -Effectmodificatie in mediatie modellen
  -Multipele mediator modellen
  -Mediatie analyse met een dichotome uitkomstvariabele

  Onderwerpen dag 3:
  -
  Mediatie analyse met een dichotome uitkomstvariabele
  -Mediatie analyse met een dichotome mediatorvariabele en een continue uitkomst
  -Mediatie analyse met een dichotome mediator en dichotome uitkomstvariabele
  -Mediatie analyse met een time-to-event uitkomstvariabele

  Onderwerpen dag 4:
  -Longitudinale mediatie modellen
  -Cross-lagged panel modellen
  -Multilevel modellen/GEE
  -Growth curve modellen
  -Mediatie analyse rapporteren
  -Software

 • Leerdoelen

  1. De student kan op basis van de theoretische achtergrond en assumpties van de drie meest gebruikte methoden voor mediatie analyse (multipele regressie analyse, structural equation modeling en causale mediatie analyse) een beargumenteerde keuze maken voor één van deze methoden voor mediatie analyse in specifieke onderzoekssituaties (continue uitkomstmaat, dichotome uitkomstmaat, time-to-event uitkomstmaat, dichotome mediator, interacties, multipele mediatoren en longitudinale data).

  2.De student kan zelfstandig mediatie analyse uitvoeren met behulp van STATA.

  3.De student kan de resultaten van mediatie analyse op de juiste wijze interpreteren en rapporteren.

 • Ingangseisen en doelgroep

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij, of zich voorbereiden op het uitvoeren van een mediatie analyse.

  Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat u de cursus Regressietechnieken (V30) heeft gevolgd of op een andere manier vergelijkbare kennis heeft opgedaan. Indien u de cursus Regressietechnieken (V30) niet gevolgd heeft, dan graag op het aanmeldingsformulier in het vakje voor opmerkingen vermelden op welke manier u deze voorkennis hebt verkregen. De cursuscoördinator beslist dan of u toegelaten kan worden tot de cursus.
  Voorkennis van STATA is niet noodzakelijk.

 • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de presentaties, de werkgroep opdrachten en de practicumopdrachten.

  Alle uitwerkingen van werkgroepen en computerpracticum, eventuele aanvullende literatuur, eventuele aanvullende lesstof en informatie over het tentamen kunt u op Canvas vinden, onze digitale leeromgeving.

  Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het aanmaken van een Canvas account voor deze cursus.

 • Afsluiting, beoordeling en EC's

  Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

  Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval euro 150,- per tentamen of hertentamen.

  Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s)toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

  Schriftelijk tentamen (weging 50%) en computer tentamen (weging 50%). Beide tentamens dienen met minimaal een 5,5 afgesloten te worden.

  Een verklaring van deelname wordt aan iedereen uitgereikt die minimaal 80% aanwezig is geweest. Op de verklaring van deelname worden alleen contacturen vermeld.

  Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.

  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

 • Accreditatie

  Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid.

  De cursus 'Mediatie Analyse (K82) is geaccrediteerd voor 15 uren.
  Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de de eerste drie dagen van de cursus aanwezig te zijn geweest.

  N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.