R06: Medische basiskennis

Een epidemioloog dient te beschikken over medische basiskennis zodat hij de taal van de medisch professionals kan begrijpen en gebruiken en zich in korte tijd in kan lezen in een medisch onderwerp. In de cursus worden de meest voorkomende ziektebeelden behandeld aan de hand van de indeling in orgaanstelsels. Daarnaast komen ook het diagnostisch proces en de medische terminologie aan bod.


Datum:
7, 28 januari, 25 februari, 11, 25 maart, 8 april, 6, 27 mei 2019 Kosten: € 1.350,-
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Mevr. Esther van den Enden, arts
Voertaal:
Nederlands
Tentamendata:
Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
8
Bijzonderheden:
Cursus bestemd voor niet-artsen die de registratie als Epidemioloog A of B bij de VvE willen aanvragen. De cursusprijs is inclusief tentamen (maximaal 2 mogelijkheden). Exacte cursusdata volgen binnenkort.
 • Inhoud en programma

  Een epidemioloog dient te beschikken over medische basiskennis zodat hij de taal van de medisch professionals kan begrijpen en gebruiken en zich in korte tijd in kan lezen in een medisch onderwerp. In de cursus worden de meest voorkomende ziektebeelden behandeld aan de hand van de indeling in orgaanstelsels. Daarnaast komen ook het diagnostisch proces en de medische terminologie aan bod.

  Programma

  dag 1 introductie: diagnostisch proces, terminologie, ziekteoorzaken, genetica en immunologie
  dag 2 infectieziekten en oncologie
  dag 3 circulatie
  dag 4 hematologie en respiratie
  Tentamen dag 1 t/m 4

  dag 5 zenuwstelsel: neurologie en psychiatrie
  dag 6 spijsvertering en uitscheiding
  dag 7 endocrinologie en voortplanting
  dag 8 motoriek, zintuigen en huid
  Tentamen dag 5 t/m 8


  De leerstof is zo omvangrijk dat slechts een deel ervan tijdens de lesdagen behandeld kan worden. Zelfstudie vormt daarom een belangrijk onderdeel van de cursus. Tijdens de lesdagen worden voordrachten afgewisseld met zelfwerkzaamheid tijdens werkgroepen.

  Lesdagen
  Iedere lesdag wordt één à twee orgaanstelsels behandeld. De eerste lesdag vormt daarop een uitzondering, omdat die dag algemenere en orgaanstelsel-overstijgende onderwerpen op het programma staan. Zowel de ochtend als de middag is in de regel in tweeën gedeeld, met eerst voordrachten (twee blokken van 45 minuten) en daarna anderhalf uur werkgroep. Per orgaanstelsel wordt daarbij de pathologie in samenhang met normale anatomie en fysiologie exemplarisch besproken. Het is niet de bedoeling en ook niet mogelijk om de stof uitputtend in collegevorm te
  behandelen: het gaat om de grote lijnen, een kader en verduidelijking. Vragen en opmerkingen zijn daarbij zeer welkom.

  Tijdens de tweede helft van de cursus wordt een deel van de voordrachten verzorgd door de studenten. Op basis van het essay (zie aldaar) dat zij geschreven hebben, geven zij een korte presentatie over het ziektebeeld dat zij hebben uitgediept.

  Werkgroepen
  De ervaring leert dat het actief omgaan met de stof onmisbaar is bij het eigen maken van kennis.
  Daarom is er per dag twee maal minimaal anderhalf uur uitgetrokken om zich in werkgroepen van twee à vier personen te verdiepen in een deel van de ziektebeelden uit de lijst aan de hand van opdrachten in de syllabus.

  Tijdens deze werkgroepen is de docent of een tutor aanwezig om vragen te beantwoorden. Het is zeker niet de intentie om er een soort mini-colleges van te maken. De bedoeling is juist dat de studenten met elkaar de opdrachten op te lossen. Van iedere opdracht is een antwoordsleutel beschikbaar, die aan het eind van de dag wordt uitgedeeld.

  Voorbereiding lesdagen en zelfstudie

  Het komt de effectiviteit van kennisoverdracht ten goede als de studenten vooraf de stof van die lesdag doorgenomen hebben. Per cursusdag / orgaanstelsel wordt aangegeven welke hoofdstukken / pagina’s uit het leerboek aanvullingen in de syllabus tot de verplichte leerstof horen. Van de voordrachten is een handout in de syllabus opgenomen.

  Tussen de lesdagen is er tijd voor zelfstudie en om het essay te schrijven (zie verder bij Beoordeling).
  In de syllabus worden daartoe zelfstudieopdrachten opgenomen. Antwoordsleutels voor de opdrachten worden aan het eind van de lesdag uitgedeeld.

 • Leerdoelen

  1. De student kan de etiologie, pathofysiologie, diagnose en behandeling van de meest voorkomende ziektebeelden beschrijven;
  2. De student kan van de meest voorkomende ziektebeelden geneeskundige aspecten op populatieniveau beschrijven: risico-indicatoren, preventie, prevalentie, incidentie, trends;
  3. De student is in staat medische terminologie te begrijpen en te gebruiken, in woord en geschrift;
  4. De student kan de werkwijze van de arts uitleggen (diagnostisch proces);
  5. De student kan relevante medische informatie verzamelen om medische problemen beter te begrijpen.

 • Doelgroep en ingangseisen

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor epidemiologen in opleiding die een deficiëntie op het gebied van de eindterm ‘kennis van ziekte en gezondheid’ van de Vereniging voor Epidemiologie hebben.

  Ingangseisen

  De studenten zijn voor aanvang van de cursus bekend met de normale anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Het leerboek van de cursus (Merck Manual Medisch Handboek) biedt per orgaanstelsel hiervoor zonodig materiaal. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de aanvullende boekenlijst. • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursusmateriaal

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de werkgroepopdrachten, de uitgewerkte antwoorden, hand-outs van de dia's die bij de lezingen worden gebruikt en aanvullende literatuur.

  Literatuur

  Verplichte literatuur

  C.B. van Heycop ten Dam, Klinische pathologie. Vierde druk, ThiemeMeulenhoff, 2018, ISBN 978 90 06 61482.

  Lesmateriaal Medische Basiskennis in reader en op Canvas.

  Aanbevolen literatuur

  * L. Grégoire, A. van Straaten-Huygen, R. Trompert. Anatomie en fysiologie van de mens. Derde
  druk, achtste oplage. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2011, ISBN 9789006950953
  Dit boek behandelt de bouw en werking van het menselijk lichaam in onderlinge samenhang. Het is geschreven als studieboek en ook te gebruiken als naslagwerk.

  * Pinkhof Geneeskundig woordenboek. 12e druk. ISBN 9789031391219
  * Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde. 30e druk. ISBN 9789035233218
  Een medisch woordenboek is onmisbaar voor iedereen die in de gezondheidszorg werkzaam is. Deze twee zijn ook verkrijgbaar als digitale versie of app

 • Beoordeling

  Het tentamen bestaat uit :
  - een presentatie over een van te voren afgesproken onderwerp
  - 2 schriftelijke deeltentamens met open vragen
  Indien beide tentamens met voldoende resultaat worden afgelegd en de presentatie als voldoende is beoordeeld, wordt een tentamenverklaring afgegeven.

  Voor deelname aan BEIDE schriftelijke tentamens moet men zich altijd aanmelden.
  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

  De kosten voor de beide deeltentamens zijn bij de cursusprijs inbegrepen.
  Na de eerste tentamen mogelijkheden (deel tentamen 1 en 2) is daarna per (deel)tentamen tentamengeld verschuldigd.

  De kosten hiervoor zijn:
  € 150,- euro per tentamen (zowel deel 1 en deel 2 herkansen), of
  € 75,- per deeltentamen (deel 1 OF deel 2 herkansen).

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.